​شیر دیافراگمی

 شیر دیافراگمی جهت باز و بسته نمودن و کنترل خطی جریان سیال می باشد که در مسیر سیال استفاده می شود. بواسطه نوع طراحی و بکارگیری دیافراگم داخلی ، گزینه مناسبی جهت استفاده در چیلرهای جذبی است که با فشار داخلی خلأ کار می کنند. در چیلر جذبی جهت جلوگیری از نفوذ هوا از طریق شیرهای دستگاه و حفظ وکیوم و خلأ داخلی سیستم ، از مدل دیافراگمی  در بخش های مورد نیاز چیلر جذبی استفاده می گردد. 
شیر دیافراگمی